Jak na to ?

! ! Pozor Nově možnost řešit zálohu blokací na platební kartě  ! !

 

Vyberte

- V nabídce naší půjčovny si vyberete techniku,  kterou si chcete zapůjčit. V kalendáři vidíte základní půjčovné za den. Nad kalendářem je seznam volitelného příslušenství,   rozpis slev a v případě, že je daná položka k dispozici ve více kusech i kapacita

Rezervujte

- V kalendaři vyberete termín zápůjčky. Postupně zaklikávejte dny rezervace od prvního k poslednímu. Vyberte příslušenství pokud je budete potřebovat. Nad kalendářem se zobrazí celková cena pronájmu včetně slev podle délky pronájmu.
- Kliknete na tlačítko "Rezervovat" zobrazí se Vám rekapitulace Vaší poptávky, vyberete zda chcete pokračovat ve výběru další techniky, či zda chcete dokončit rezervaci.
- V případě volby dokončení rezervace, se zobrazí kontaktní formulář, který vyplňte.
- K vybrané technice se můžete vždy vrátit v  menu "Moje půjčovna" po kliknutí na " Dokončit rezervaci"
- Zvolte způsob vyzvednutí techniky osobně/doručení poštou (pokud se nedomluvíme jinak, techniku zasíláme společností PPL). V případě volby "Doručení poštou" se k ceně zápůjčky připočte i cena poštovného.
- Můžete zvolit i zpětný odběr - zpětné vyzvednutí zásilky ( po ukončení zápůjčky u Vás techniku vyzvedne PPL - nedokážeme bohužel  garantovat přesnou hodinu  vyzvednutí - musíte tak být k zastižení celý den)  v tom případě bude cena zápůjčky navýšena o zpětné poštovné.
- Odešlete rezervaci
- Obdržíte email s rekapitulaci Vaší rezervace

Potvrzení rezervace

- Vaše rezervace bude během 24 hodin potvrzena ( může se stát, že požadovaná technika není z technických důvodů k dispozici - servis, zdržení u předchozího zákazníka). Pokud Vás nikdo nekontaktuje do 24 hodin, prosíme zavolejte nám na číslo 737453859.

Uhrazení půjčovného a zálohy

- Při volbě zaslání techniky, uhraďte půjčovné a zálohu nejpozději 5 pracovních dnů před termínem rezervace na účet uvedený v emailu. ( počítejte s časem  potřebným na realizaci převodu a na  doručení techniky k Vám). Pokud máte uzavřenou RÁMCOVOU SMLOUVU uhraďte zálohu ve výši zálohy pro osobní vyzvednutí techniky.
- Při volbě osobního  převzetí techniky, máte 3 možnosti úhrady  1 -   Blokace  zálohy na kartě a následná úhrada kartou 2 - platba  v hotovosti  3 -   Převod  na účet jehož číslo je zasláno v emailu.

Platba kartou 

 

- Záloha za techniku je složena formou PŘEDAUTORIZACE, tedy blokací či před schválením platby. Po vrácení techniky je pak z kartu strženo půjčovné.
- Blokovaná částka ( záloha) tak neodchází z vašeho účtu, pouze s ní nemůžete po dobu blokace disponovat ( vaší bance může odblokování zálohy trvat 1 až 14 dnů, z naši strany je blokace zrušena okamžikem vystavení účtenky k transakci).
- Použít lze čipovou debetní nebo kreditní kartu s dostatečným limitem a disponibilním zůstatkem pro složení zálohy. (K provedení blokace je nutné vložení karty do terminálu, nelze tedy použít například platební nálepky, nebo mobilní telefony s NCF platbami).

doba pronájmu

- Zúčtovací jednotkou pronájmu techniky je Den pronájmu
- Dnem pronájmu se rozumí čas od 7:00 do 19:00 hodin kalendářního dne, na který byla vytvořena rezervace.
- Pokud nedojde ke kolizi s jinou rezervací, je možné techniku vyzvednout den před prvním dnem pronájmu a to od 17:00  do 19 hodin a vrátit den po konci pronájmu od 7 do 8 hodin ( viz provozní doba) , Při splnění těchto podmínek bude účtován jeden Den pronájmu. (Po dohodě je možné časy  vyzvednutí a vrácení techniky změnit)

Příklad 1.
- Rezervujete techniku na 8.2. Technika JE předchozí  den odpoledne i následující den ráno k dispozici,  a tak si ji Vy můžete vyzvednout 7. 2. po 17 hodině a vrátit ji 9. 2. do 8 hodin a platíte jeden Den pronájmu.
Příklad 2.
- Rezervujete techniku na 8.2. Technika NENÍ předchozí den odpoledne k dispozici a tak si ji Vy můžete vyzvednout 8. 2. po 7 hodině ( obdobně je to i s vrácením pokud by byla technika rezervována 9.2 již od 7 hodin, je třeba ji vrátit dříve). Platíte jeden den pronájmu
Příklad 3.
- Techniku si budete chtít vyzvednout 7.2. v 11:00 a vrátit 8. 2. v 11:00 platíte dva dny pronájmu, protože technika je pro další zápůjčky blokována dva dny.
PS: pokud chcete techniku využívat přes noc, zvažte jaký termín rezervace je pro Vás výhodnější kvůli vyzvednutí a vrácení techniky.

Vyzvednutí techniky

Pokud je to možné a zápůjčka nekoliduje s jinou zápůjčkou, techniku vyzvedávejte nejlépe den před dnem rezervace v době od 17:00 do 19:00.

VRÁCENÍ TECHNIKY

- Techniku vracejte nejlépe v den zápůjčky v době od 17:00 do 19 hodin nebo den následující v čase od 7:00 do 8:00 ( o víkendy raději kolem té osmé :-). V případě že budete techniku zasílat,  učiňte tak neprodleně po konci dohodnuté doby pronájmu - nezapomeňte zásilku pojistit na čásku odpovídající ceně techniky a poslat zásilku jako křehkou. (Doporučujeme  Balík do ruku České pošty, který je v základní   ceně pojištěn až na částku  50 000,- Kč).
- Techniku posílejte na adresu půjčovny: FOTOTORI s. r. o.,  Chudobova 53, Brno 615 00. Tel: 737453859
- Záloha  složená na účet půjčovny Vám bude, v případě, že je technika vrácena v pořádku,  zaslána zpět do 3 pracovních dnů po vrácení techniky.

Storno poplatek

V případě zrušení nebo změny objednávky provedené 24 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí objednávky  (při volbě osobního vyzvednutí předmětu pronájmu), nebo po odeslání předmětu pronájmu přepravní společností (při volbě zasílaní předmětu pronájmu) je pronajímatel oprávněn účtovat STORNO poplatek ve výši jednodenního nájemného včetně uhrazení nákladů na dopravu v případě zasílaní předmětu pronájmu.

Rámcová smlouva

Při uzavření rámcové smlouvy skládáte stejnou zálohu při zasílaní jako při osobním vyzvednutí techniky
Rámcovou smlouvu na pronájem techniky je možné uzavřít v případě, že plánujete opakovaně využívat služeb půjčovny a techniku si budete nechat zasílat přepravní společnosti.

Uzavření rámcové smlouvy- Zaslat žádost o uzavření rámcové smlouvy na email
- Po obdržení smlouvy, tuto řádně vyplnit, vytisknou, podepsat zaslat na adresu půjčovny ( je možné zaslat v tištěné podobě, nebo emailem)
- Zaslat na adresu půjčovny sken nebo fotokopii dvou platných dokladů totožnosti ( občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).
- Po kontrole všech náležitostí obdržíte jedno pare Rámcové smlouvy o pronájmu techniky. (číslo smlouvy pak uvádějte do poznámky při rezervaci fototechniky).

Nestíhate uhradit zálohu pří zaslání techniky ?

Zápůjčku Vám můžeme za příplatek 50,- Kč poslat na dobírku.

Potřebujete techniku co nejrychleji a PPL by ji nestihlo techniku  doručit

Techniku můžeme zaslat službou   DPD s garantovanou dobou doručeni do 10h následujícího dne. Toto je možné do měst Praha, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava a Olomouc. Příplatek za dopravu je 100% ceny dopravy. v Případě  úhrady zálohy dobírkou  je to + 50,-Kč. Pokud ani to nestačí a bude-li to v našich technických možnostech, můžeme Vám techniku přivést osobně za cenu 10,- Kč/km.